444 3 554  nolu telefondan bizi arayın veya bize ulaşın

Yaygın Sinek Türleri

Türkiye genelinde sinekler mevsimsel olarak evlerde ve işyerlerinde bulunabilir.

Bazı türler diğerlerine göre daha sık görülür ve doğal yaşam alanları ve yaşam döngülerine uygun olarak farklı çevrelerde yaşamayı seçerler. 

Farklı sinek türlerinin boyutu, alışkanlıkları, mevsimsellik ve yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi olduğumuz için , etkili önleme ve sinek kontrol metotları kullanarak için yardımcı olabiliriz. 

GERÇEK: Yetişkin karasinekler ortalama olarak 30 gün yaşarlar. Pupa, larva, yumurta ve erginden oluşan dört aşamalı döngüden geçerler.

Güz Sineği

(Musca autumnalis) 

Güz sinekleri atları ve büyükbaş hayvanların yüzünde ve genellikle göz çevresinde görülür. 

Hayvanlar üzerinde yaşayan, burun mukus, tükürük ve gözyaşı ile gelen proteini alırlar. Sineklerin kendi ağız parçaları üzerinde mikroskobik dişleri vardır. 

Geceleri bitki örtüsü veya insan yapımı binalarda dinlenirler. Gündüz saatlerinde bitki şekerleri, gübre yüzeylerinde veya hayvanlar üzerinde beslenirler.

Temel Unsur

 • Dişleri ev sineğiyle hemen hemen aynıdır. 
 • Erkeklerin merkezden aşağıya doğru giden siyah benekli turuncu karınları vardır. 
 • Dişiler yaklaşık 6-7 mm.dir ve genellikle erkeklerden daha büyüklerdir.

Yaşam Döngüsü

 • Çok güçlü uçuculardır, ve birkaç mil seyehat yeteneğine sahiptir. Ama üreme alanlarına yakın kalmalıdır. 
 • Tarladaki hayvan gübreleri ile beslenirler. 
 • Yumurta, larva veya kurtçuk, pupa ve ergin evreleri ile tam bir metamorfoz geçirirler. 
 • Beyaz yumurtalar 1.2 mm. uzunluğundadır ve tek tek bırakılır, ancak küçük kitleler halinde yığılır. 
 • Her dişi sinek farklı kümelerde üç – dört günlük bir periyotta 500’e kadar yumurta bırakabilir. 
 • Yaşam döngüsü, bir yazda oniki ya da daha fazla jenerasyon ile sıcaklığa bağlı olarak 12-20 gün arasında tamamlanmaktadır.

Mavi Sinek

(Calliphora vomitoria) 

Mavi sinekler genellikle çöp etrafında gözlenirler. Evcil hayvan dışkısı ve ölü hayvanlar bu sinek için çekicidir ve bu şekilde hastalık taşıyıcısı olduğu bilinmektedir.

Temel Unsur

 • Yetişkin — 6–12mm uzunluğunda 
 • Metalik mavi renkte. 
 • Larva — Boyutları dışında kara sinek larvalarına benzerlerdir. olgunlaştıklarında 18 mm. olurlar.

Yaşam Döngüsü

 • Yumurta çatlaması 0-18 saat (dişi içinde kısmı gelişim olabilir) 
 • Çoğunlukla et türevli maddelerin , bazen de peynirin içinde ürerler. 
 • Ölü kemirgen/kuş vb. Hayvanlarda yaygın haşereleridir.

Salkım Sineği

(Pollenia rudis) 

Salkım sineği, genellikle evizinizin tavan ve duvar boşlukları gibi sessiz alanlarında bulunur. Kış uykusu için kış boyunca kalacakları sıcak yerler isterler. 

Salkım sineklerini, güneşli kış günlerinde ışığa çekiliyor gibi bir pencere etrafında büyük bir grup halinde görebilirsiniz.

Temel Unsur

 • 6–10mm uzunluğunda. 
 • Altın sarısı-kahverengi eğri büğrü tüylerle örtülü koyu gri-yeşil göğüs bölgesi.
 • Dinlenme sırasında kanatlar vücudu geçgindir.
 • Yavaş uçar.

Yaşam Döngüsü

 • Yaz sonu veya sonbahar başlarında yumurtalarını toprağa bırakır. 
 • Larvalar solucanda gelişir- Birkaç gün evsahibi ile gelişir. Sonra toprakta deri değiştirir, pupa olur. 
 • Yumurtadan yetişkin olana kadar gelişme süresi yaklaşık 27 ila 39 gündür.

Bostan Sineği

(Daddy long legs) 

Bostan sineği insanlara bir zarar vermez. Yetişkinler ne beslenirler, ne sokarlar, ne de ısırırlar. 

Nemli, yosunlu ormanlık alanlarda bulunurlar.

Temel Unsur

 • Yetişkinler 60 mm uzunluğunda (Kanat uzunluğu 75 mm). 
 • Gri kahverengi ve incedirler. 
 • Bacakları çok ince ve uzundur. 
 • Larvalar 15-75 mm uzunluğundadır. Kurtçuk gibidirler ve gri, kahverengi ya da krem renklidir. 
 • Dinlenirken bazıları kanatlarını uzatır ve diğerleri yatay olarak bu kanatlara tutunur.

Yaşam Döngüsü

 • Bostan sineklerinin çok kısa bir ömrü vardır, bazı türleri sadece üreme safhasına gelene kadar yaşarlar. 
 • Yumurtalar göl ya da gölcük suyunun ya da göl kenarındaki yeşillik alan üzerine bırakılır. Yumurtalar altı hafta sonra çatlarlar. 
 • Larvalar su içinde yaşarlar ya da nemli toprakta türüne bağlı olarak beş yıla kadar yaşayabilirler. 
 • Baharda larva pupalaşır ve yetişkin bir sinek ortaya çıkar.

Lağım Sineği

(Psychodidae) 

Lağım sineği kanalizasyon yataklarında bulunurlar. Larvalar burada kanalizasyon pisliği organik maddeler ile beslenirler. Drenaj sineği, kanalizasyon sineği gibi birkaç farklı isimde bilinirler.

Temel Unsur

 • 2mm uzunluğunda. 
 • Bronz renkli vücut gri görünür.
 •  Kanatlar yoğun bir biçimde tüylüdür ve dinlenme sırasında vücudun üstünde çadır gibi tutulur.

Yaşam Döngüsü

 • Yumurtalar 1-6 günde çatlarlar. 
 • Larvalar 10-50 günde olgunlaşırlar. 
 • Pupalar 1-3 günde olgunlaşırlar.

Meyve Sineği

(Drosophila species) 

Meyve sinekleri genellikle meyve bahçeleri, sebze alanları, bira fabrikaları ve barlardaki fermantasyon atıklarının etrafında bulunurlar.

Temel Unsur

 • 3mm uzunluğunda. 
 • Parlak kırmızı gözlü sarı-kahverengi.
 • Alacalı renkte. 
 • Karın bölgesi yavaş olan uçuş sırasında aşağıya sarkar. 
 • Havada asılı durma eğilimlidir.

Yaşam Döngüsü

 • Çürük meyve, kirli drenaj ve hatta pis mutfak eşyalarında üreyebilir. 
 • 7-30 günde yetişkinliğe geçer.
 • Yetişkinler 2-9 hafta yaşarlar. 
 • İdeal sıcaklık koşullarında, meyve sinekleri 1 hafta içinde gelişimini tamamlar.

At Sineği

(Family tabanidae)

 At sineği hayvancılık sektörü ile ilgili zararlılardandır. Dişiler tarafından aralıksız ısırma saldırıları bazı hayvanlarda kilo verimi ile sonuçlanabilir. 

Erkek at sinekleri ağırlıklı olarak polen ve bitki özlerinden beslenirler ve gündüz saatlerinde aktiflerdir.

At sineği sokması insanlar için çok acı verici olabilir. Deriyi delen böceklerin aksine, at sinekleri minyatür bıçaklar gibi işleyen ağız parçalarına sahiptir. Bu sinekler, ağız parçalarını makas gibi deriyi yaracak biçimde kullanırlar.

Temel Unsur

 • Yetişkinler 25 mm. uzunluğunda olabilir. 
 • Yeşil ya da siyah gözleriyle siyahla koyu kahverengi arasında değişen gözleri vardır. 
 • Erkekler bitişik gözlere sahiptirler. Bu onları dişilerden kolayca ayıran özelliktir. Dişilerin gözleri ayrık durmaktadır. 
 • At sineğinin ısırığı oldukça can yakıcı olabilir.

Yaşam Döngüsü

 • Çiftleşme havada başlar ve zeminde tamamlanır. Burada, dişi sinek bazen parlak ve kireçli salgı ile kaplı yumurta kitlesi bırakır. Bu salgı kaplaması suya karşı korumada yardımcı olur. 
 • Yumurtalar larva gelişimine elverişli ıslak zemin ya da suyun üstünde dikey duracak biçimde 100 ile 1000 arasında yumurtadan oluşan kitleler halinde bırakılır. Yumurtalar 5-7 günde çatlarlar. 
 • Kışı larva olarak geçiridikten sonra, bahar ve yazın ilk aylarında pupalaşırlar. 
 • Yetişkin yaşam süresi 30-60 gün arasındadır.

Karasinek

(Musca domestica) 

Karasinekler hastalıkların başlıca taşıyıcısıdır ve evinizi veya işyerinizi istila edebilirler. Karasinekler için insan gıdası, hayvan gıdası, hayvan yemi, gıda atıkları ve hatta dışkılar dahil olmak üzere her türlü yiyecek çekicidir. Yetişkinler sineklerin görülmesi genellikle aktivitenin en yaygın belirtisidir ve potansiyel bir sorundur.

Temel Unsur

 • Yetişkinler 5-8 mm uzunluğunda.
 • Dört dar şeritli gri göğüs bölgesi.
 • Sarı karınbölgesi.
 • Tat organları küçük tüylerle kaplıdır.
 • Kompleks göz yapısı - Binlerce lens onlara geniş bir görüş aralığı sunar. 
 • 4. Kanadındaki çizgi kıvrılmış ve kanat uçları az miktarda noktalıdır. 
 • Larva — Baş sonundaki bir noktaya kadar konik ve beyaz. 2 sırt bitiminde iki soluk “noktası”. Bacaksız. olgunlaştığında 12 mm. uzunluğunda.

Yaşam Döngüsü

Karasinekler, yumurtadan hızla yetişkinliğe ulaşırlar. Çürüyen nemli sebzelerde, evcil hayvanlarda veya çöp kovalarında ürerler. 

Yumurtalar 120-150 lik kümeler halinde bırakılır ve 8 saat – 3 gün arasında çatlar. 

 • Larvalar 3-60 gün arasında olgunlaşır. 
 • Larvalar 3-28 gün arasında olgunlaşır. 

Karasinekler, iç alanda duvar, zemin veya tavanda bulunabilirler. Açık havada bitkiler, toprak, çitler, gübre yığınları ve çöp bidonlarında görülebilir. 

Geceleri gıda kaynaklarına yakın yerlerde yerden 1,5 metreden 4,5 metreye mesafelerde dinlenmeyi tercih ederler.

Altıngöz

(Chrysoperla carnea) 

Seralar ve evde bitki yetiştiriciliğindeki solgun böceklerin önemli avcılarından biri sayılırlar. 

Zarkanatlar, (diğerleri içinde) birden çok farklı tür fidan biti, örümcek maytı (özellikle kırmızı mayt), kirpik kanatlı, beyaz sinek, küçük tırtıl ve böcek larvaları ile de beslenebilirler. 

Yetişkinler özellikle akşam ve gece aktif uçuculardır. Çırpınmalı uçuşları bu tür için karakteristik bir özelliktir.

Temel Unsur

 • Yaklaşık 12–20mm uzunluğunda.
 • Yetişkinler soluk yeşildir.
 • Uzun antenli ve parlak, altın gözler. 
 • Büyük transparan ve solgun gri kanatlara ve narin bir vücuda sahiptir.

Yaşam Döngüsü

Altıngözler yumurtalarını bırakmadan önce polen, nektar ve özsu ile beslenirler. 

 • Oval biçimli yumurtalar uzun ipek saplarının sonuna bırakılır. Bu tekli yumurtalar birkaç gün içinde yeşilden griye dönerler. 
 • Etkin larvalar gri ya da kahverengidir. Bu sinekler, iyi gelişmiş bacakları ve fidan biti gibi böceklerden vücut sıvılarını emebildikleri büyük kıskaçları ile timsah gibidirler.

Beyaz Sinek

(Trialeurodes vaporariorum) 

Beyaz sinekler bitkilerin özsuyunu emerek bitkilere zarar verebilir. Genç yapraklar üzerinde bulunurlar ve yurmutalarını bu seviyede bırakırlar. Pupa ve gelişmekte olan yetişkinler en düşük kanat seviyesinde yer almaktadır.

Temel Unsur

 • Yetişkinler – 1.5 – 3mm uzunluğunda. 
 • Beyazdırlar ve kama başlı güvelere benzerler.

Yaşam Döngüsü

 • Dişiler yaprak yüzeyine 10 gün içerisinde çatlayacak yumurtalar bırakırlar. 
 • Yumurtadan yeni çıkmış ergenler yaprak üzerinde beslenip yerleşebilecekleri uygun bir yer bulana kadar sürünürler. Pupasyon dönemine kadar orada kalırlar. 
 • 30 ile 70 gün arasında yaşayabilirler.

Sarı Sürü Sineği

(Thaumatomyia notata) 

Sarı sürü sinekleri kışı geçirmek üzere sonbaharda özellikle evlerin çatı boşluklarında çok sayıda bulunabilir.

Temel Unsur

 • Küçük. Yaklaşık olarak 3mm uzunluğunda. (Meyve sineğine benzemektedirler).
 • Yetişkinler, göğüs bölgesindeki boyuna siyah şeritler. 
 • Karın bölgesindeki enine siyah şeritlerle açık sarı renktedir.

Yaşam Döngüsü

 • Sıklıkla tavanaralarında küme sinekleriyle kış uykusunda bulunurlar. 
 • Bu sinekler hakkında az şey bilinmektedir, yine de, larvaları çim kökleri ile ilgili olan fidan bitleri ile beslenmektedirler.

Sonraki Adım

Bize Ulasin